İLİ : BALIKESİR

İLÇESİ : ALTIEYLÜL

2015 YILI İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU

FAALİYET RAPORU

Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 18/02/2015 tarihli ve 570 sayılı yazısı ile; İl ve İlçe İnsan Haklarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü Bölüm, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen kurul toplantı esasları başlıklı 14 üncü maddesi hükmü gereği İlçemiz İnsan Hakları Kurulu toplantısı 19 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14:00 da Kaymakamlık Makamında kurul üyelerinin katılımıyla yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda;

- Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmü doğrultusunda İlçemiz İnsan Hakları Kurulu bünyesinde 10/07/2014 tarihli 2014/01 Nolu karar ile oluşturulan 3 adet Komisyon üyelerinin güncellenerek aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

a) Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonunda;

1- Mesut ER AY (Altıeylül Belediye Başkan Yrd),

2- Handan SANDIKLI (Altıeylül Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı),

3- Eray GÜLER (MHP İlçe Başkanlığı)

b) İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonunda;

1- Prof. Dr. Şakir SAKARYA (Balıkesir Üniversitesi Rektör Yrd.),

2- Av. Ahmet SAĞLAM (AKP İlçe Başkanlığı),

3- Handan SANDIKLI (Altıeylül Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı),

c) İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda;

1- Av. Özgür FİSKECİ (Balıkesir Baro Başkanlığı),

2- Av. Ahmet SAĞLAM (AKP İlçe Başkanlığı),

3- Haydar ÇUHADAR (CHP İlçe Başkanlığı)

- 18 Aralık 2014 tarihli ve 2014/03 nolu Kurul Kararımız gereği, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında Kaymakamlığımız koordinasyonunda İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılacak olan program içeriği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nevzat İNAL tarafından anlatılıp açıklanarak, kurul üyelerinin bilgi ve görüşlerine sunuldu.

-

-

- İlçemiz kaymakamı Bayram GALE tarafından kurul üyeleri ile istişare edilerek programın nasıl zenginleştirileceği konusu üzerinde duruldu.

 • Programa sadece öğrencilerin değil, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan personelin katılımının sağlanabileceği,
 • İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, destek alınabileceği,
 • Halkoyunları ve Yöresel Kıyafet defilesi yapılabileceği görüşleri ortaya konuldu.

- Kurul üyelerimiz tarafından toplumda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemlerinin önüne geçilebilmesi için toplumsal eğitimin şart olduğu bunun da öncelikle okullarda İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersi olarak işlenen dersin daha iyi düzeye getirilmesi ile başlanabileceği,

- İlçemiz Kaymakamı Bayram GALE tarafından Altıeylüil Belediye Başkanlığı programı dahilinde olan 'Dünya Kadınları Balıkesir'de Buluşuyor' Paneline Kaymakamlığımızca gerekli katılım ve desteğin verileceği, yerel TV programlarında yayınlanmak üzere Altıeylül Belediyesi tarafından 1 dakikalık kamu spotu hazırlanarak yayınlanması talepleri iletilmiştir.

- Kurul üyesi Altıeylül İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut ERAY tarafından İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesinde Altıeylül Belediye Başkanlığınca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Mahalle Muhtarlıklarından elde edilen veriler doğrultusunda dezavantajlı grupların belirlenerek Altıeylül İlçesi ihtiyaç sahipleri listesinin ortaya çıkacağı oluşan liste içerisinden kadınların seçilerek kadınlara yönelik çeşitli alanlarda beceri kazandırma kursları verileceği, Altıeylül Belediyesince yapılan etkinliklerde öncelikli hedeflerinin sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık konularını ele alan projelere önem verdikleri hususu dile getirilmiştir.

- Önümüzdeki ay içerisinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen izin doğrultusunda İlçemiz Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi No:52/5 adresinde bulunan Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu, ziyaret edilmesi hususu görüşüldü ve kararlaştırıldı.

- Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 25/02/2015 tarihli ve 648 sayılı yazısı ile 19/02/2015 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin alınan 2015/01 sayılı karar tutanağı Valiliğimiz İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Alınan kararlar doğrultusunda;

 • İlçemiz İnsan Hakları Kurulu İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından İlçemiz Sütlüce Mahallesi Soma Cad. No:52/5 adresinde bulunanBalıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu 11/03/2015 tarihinde ziyaret edilmiş, kurul üyeleri tarafından hazırlanan 25/03/2015 tarihli rapor Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin 25/03/2015 tarihli ve 1009 sayılı yazısı ile Valiliğimiz Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.

- Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 21/10/2015 tarihli ve 3293 sayılı yazısı ile "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"dolayısıyla,Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrencilerimiz arasında kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirileceği, bir program düzenlenmek üzere ilgili Müdürlük tarafından gerekli çalışmaların başlatılması istenilmiştir.

- Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 23/10/2015 tarihli ve 3328 sayılı yazısı ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (RG-23/11/2003-25298)Halkla ilişkiler ve iletişim başlıklı 10 uncu maddesi(b) bendi hükmü gereği Altıeylül Belediye Başkanlığı binası ve Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği çevresinekonulmak üzere birer adet İnsan Hakları Başvuru Kutusu ilgili kurumlara gönderilmiştir.

- 19 Kasım 2015 Perşembe günü saat 14:00 da Kaymakamlık Makamında İlçe İnsan Hakları Kurulu Komisyon üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Söz konusu toplantıda;

- İlçemiz Kaymakamı tarafından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası kapsamında, Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda öğrencilerimiz arasında kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenerek, 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat:10.30'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenecek olan program ve yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

- Yönetmeliğin 11 inci maddesi (c) bendi hükmü gereği insan hakları ile ilgili kitap, broşür ve mevzuat metinleri temin edilerek kurum ve kuruluşlar ile 10 Aralık 2015 Perşembe günü düzenlenecek olan programda konuklara dağıtılmasına,

- Öğrencilerimiz arasında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin Altıeylül Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmasına,

- 10 Aralık 2015 tarihinde yapılacak program ile ilgili günün önemini vurgulayan, Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül Belediye Başkanlığı logolarının da bulunduğu bir afiş hazırlatılarak Altıeylül Belediye Başkanlığınca İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bilboardlarda yayınlanmasına,

- İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun 18/09/2014 tarihli ve 2014/2 sayılı toplantısı gereği temin edilerek Kaymakamlığımız binası, Altıeylül Belediye binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine konulan İnsan Hakları Başvuru Kutularının belli dönemlerde Kaymakamlığımızca görevlendirilecek personel tarafından açılmasına, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı binasına konulmak üzere 1 adet İnsan Hakları Başvuru Kutusu yaptırılmasına,

- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Bahçelievler Polis Merkezi Karakolu, Jandarma Karakol Komutanlığı, Balıkesir Üniversitesi Jandarma Karakol Komutanlığı, Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Konakpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nezarethane ziyaretlerine 2016 yılı Ocak ayı içerisinde başlanılmasına karar verildi.

- Kurul üyelerinin tek tek görüşü alınarak iyi dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda;

 • Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 25/11/2015 tarihli ve 3734 sayılı yazısı ile 19/11/2015 tarihinde yapılan toplantıya ait 2015/2 sayılı karar tutanağı Valiliğimiz İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
 • Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 26/11/2015 tarihli ve 3753 sayılı yazısı ile ilgili Yönetmeliğin Halkla ilişkiler ve iletişim başlıklı 10 uncu maddesi(b) bendi hükmü gereği Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıbinasına konulmak üzere biradet İnsan Hakları Başvuru Kutusu gönderilmiştir
 • Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 01/12/2015 tarihli ve 3810 sayılı yazısı ile İlgi Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereği; Kaymakamlığımızca yaptırılan Altıeylül Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği ve Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binalarına konulan İnsan Hakları Başvuru Kutularını Kaymakamlığımız personeli Hizmetli Niyazi ESEN tarafından rutin aralıklarla açılıp içindekilerin bir tutanaklaİlçemiz İnsan Hakları Kurulu Danışma ve Başvuru Masasına teslim edilmek üzere görevlendirildiği ilgilisine ve söz konusu kutuların bulunduğu kurumlara bildirilmiştir.

- İnsan Hakları Günü (10 Aralık 2015) ve Haftası kapsamında, İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda öğrencilerimiz arasında kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenerek, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve icra edilen program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlamıştır.

Kurtdereli 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman Öğretmeni Necdet BAYRAM tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmıştır.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai KAFAOĞLU ve İlçemiz Kaymakamı Bayram GALE tarafından protokol konuşmaları yapılmıştır.

Kaymakamlığımızca düzenlenen şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimiz aşağıya çıkarılmış olup şiir kompozisyon ve resim dalında üçüncülük derecesine giren öğrencilerimize ödülleri Altıeylül Belediye Başkanı Zekai KAFAOĞLU, ikincilik derecesine giren öğrencilerimize ödülleri İlçemiz Kaymakamı Bayram GALE, birincilik derecesine giren öğrencilerimize ödülleri Balıkesir Vali Yardımcısı Zeki KARACA tarafından takdim edilmiştir.

Liseler arası kompozisyon yarışması: 1 inci Ceren AYDOĞMUŞ,

Liseler arası kompozisyon yarışması: 2 nci Meryem İLHAN,

Liseler arası kompozisyon yarışması: 3üncü Kübra KÖRÜKLER

Ortaokullar arası şiir yarışması: 1 inci Pelin KARAMAN,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 2 nci Emine KESKİN,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 3 üncü Eda Naz ER,

İlkokullar arası resim yarışması: 1 inci Ekin KUNDAKÇI,

İlkokullar arası resim yarışması: 2 nci Ali ASLAN TANKOÇ,

İlkokullar arası resim yarışması: 3 üncü Sudenaz UZAN

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Leyla MERİÇ, Özge UMUTLU, Tuğçe ÖZDEMİR ve Yasemin OĞUZ tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin bazı maddeleri okunmuştur.

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Merve KARA ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Suriyeli küçük mülteci Aylan Kurdı'ye hitaben yazılan 'Küçük Yas'ım' isimli şiiri okudu.

Ülkesinde iç savaş olduğu için eğitimini tamamlayamayan ailesinden, sevdiklerinden ve memleketinden uzak 2012 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığında hazırlanan proje kapsamında Ülkemize okumak için gelen, şu anda İlimizde okuyan Somalili Abdi Ali Abdi tarafından Ülkemize geliş serüveni anlatılarak Karacaoğlan'a ait Bana Kara Diyen Dilber adlı şiir (güzelleme) şarkı olarak seslendirilmiştir.

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Necdet BAYRAM'ın senaryosunu yazdığı ve okul öğrencileri Emircan ARSLANBOĞA, Ahmet BACAKOĞLU ve Şeyma ÖZÇELİK tarafından İnsan Hakları ile ilgili küçük bir gösteri sunuldu.

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tuğçe KURT tarafından 'Memleketim' isimli şiir okundu.

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları ve müzik gösterisi ile program sonlandırıldı.

Program, salonda bulunan protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni toplamıştır.
İLİ : BALIKESİR

İLÇESİ : ALTIEYLÜL

2014 YILI İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU

FAALİYET RAPORU

'İl ve İlçe İnsan Haklarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik' in 4 üncü maddesi (d) bendi hükmü uyarınca Kaymakamlık Makamının 24/06/2014 tarihli ve 919 sayılı Onay'ı ile İlçemiz İnsan Hakları Kurulu İlçemiz Kaymakamı Bayram GALE Başkanlığında toplam 9 üye ile birlikte oluşmuştur.

- Kaymakamlığımız İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin 08/07/2014 tarihli ve 1059 sayılı yazısı ile İlçe İnsan Hakları Kurulunun oluşturulduğu bildirilerek kurul üyelerine ait iletişim bilgiler liste halinde Valiliğimiz Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilmiş,

Ayrıca anılan Yönetmeliğin danışma ve başvuru masaları başlıklı 7 nci hükmü gereği, İlçemiz İnsan Hakları Kurulu Danışma ve Başvuru Masası oluşturulmuş, masaya gelen başvurular ile ilgilenmek üzere Kaymakamlığımız personeli Cemile ÇAKICI'nın görevlendirildiği bildirilmiştir.

- 10 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 14:00 da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Toplantı Salonunda İlçe İnsan Hakları Kurulunun, kurul üyelerinin katılımıyla ilk toplantısı yapıldı.

Söz konusu toplantıda;

 1. İlçemiz Kaymakamı tarafından anılan Yönetmeliğin İlçe İnsan Hakları Kurullarının işlerliği ile ilgili ön bilgi sunulmuştur, Yönetmeliğin tamamı üzerinde madde madde okunmak suretiyle değerlendirme yapılmış, Kurulun sadece müracaat halinde değil, bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları gibi konularda faaliyet yürütebileceği ifade edilmiştir.

 1. Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmü doğrultusunda İlçemiz İnsan Hakları Kurulu bünyesinde, 3 adet komisyon oluşturularak komisyon üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmelerine,

a) Hakla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonunda;

1- Mesut ERAY (Altıeylül Belediye Başkan Yrd),

2- Ebru ŞENCAN (Altıeylül Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı),

3- Diğdar DAŞKIN (MHP İlçe Başkanlığı),

b) İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonunda;

1- Prof. Dr. Bedri YÜKSEL ( Balıkesir Üniversitesi Rektör Yrd.),

2- Sıtkiye Birsen IŞIK (AKP İlçe Başkanlığı),

3- Ebru ŞENCAN (Altıeylül Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı),

c) İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda;

1- Mehmet Birol ŞAHİN Büyükşehir Belediyesi Genel Meclis Üyesi),

2- Av. Özgür Fiskeci (Balıkesir Barosu Başkanlığı),

3- Haydar ÇUHADAR (CHP İlçe Başkanlığı),

 1. Komisyonların; Yönetmeliğin İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Görevleri ile ilgili kurulun genel görevleri başlıklı 9 uncu maddesi hükümleri, halkla ilişkiler ve iletişim başlıklı 10 uncu madde hükümleri bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim başlıklı 11 inci madde hükümleri, araştırma ve izleme başlıklı 12 nci madde hükümleri, ihlal iddialarını inceleme ve karara bağlama başlıklı 13 madde hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri gerektiğine,

 1. Komisyonların çalışma konularına göre belirleyecekleri aralıklarla toplantı gerçekleştirmelerine,Kaymakamlık toplantı salonunun komisyon toplantıları için önceden haber verilerek kullanılabileceğine, komisyonların yapacakları çalışmalara dair hazırlanacak komisyon raporlarının Eylül Ayındaki İlçe İnsan Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

 1. Yönetmeliğin 11 inci maddesi (c) bendi hükmü gereği insan hakları ile ilgili kitap, broşür ve mevzuat metinlerini aynen temin ederek kurul üyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşa dağıtımına,

 1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan jandarma karakolları ile polis merkezi amirliklerine ait nezarethane ziyaretlerine 2014 Temmuz ayı içerisinde başlanılmasına karar verildi.

Alınan kararlar doğrultusunda;

 • 23 Temmuz 2014 tarihinde İlçemiz Bahçelievler Polis Merkezi Karakolu İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ziyaret edildi.

 • İlgi Yönetmeliğin 11 inci maddesi ( c ) bendi hükmü gereği İnsan Hakları ile ilgili kitap, broşür ve mevzuat metinleri temin edildi.

- İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçemiz Kaymakamı Başkanlığında kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 18/09/2014 tarihinde saat 14:00 da Valiliğimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan Toplantı Salonunda toplandı.

Söz konusu toplantıda;

1 İlçemiz Kaymakamı tarafından anılan Yönetmeliğin halkla ilişkiler ve iletişim başlıklı 10 uncu maddesi (b) bendi hükmü gereği 'insan haklarına ilişkin ihbar, dilek, talep ve şikayeti olan kişilerin, insan hakları kurullarına başvurularını kolaylaştırmak için, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin önemli noktalarına 'İnsan Hakları Başvuru Kutuları' koymak ve bu kutuların valilik ve kaymakamlık tarafından görevlendirilen personel marifetiyle mümkün olan en kısa sürede açılmasını ve içindekilerin bir tutanakla masa başkanlığına teslim edilmesini sağlamak' amacıyla İnsan Hakları Başvuru Kutularının temin edilerek Kaymakamlığımız ve Altıeylül Belediye Başkanlık binasına konulmasına, İlçe Emniyet Müdürlüğünden İlçemiz sınırları içerisinde kutuların konulacak yerlerin tespiti için yazı gönderilmesine,

2 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan jandarma karakollarına ait nezarethane ziyaretlerinin bulunduğumuz ay (Eylül 2014) içerisinde yapılmasına,

3 Yönetmeliğin komisyonların çalışma usul ve esasları başlıklı 16ncımaddesi 'Komisyonlar toplantılarını çalışma şartlarına göre belirleyecekleri aralıklarla gerçekleştirir. Komisyonlar çalışmalarını yaparken diğer kurul üyelerinin bilgi ve görüşüne de başvurabilir. Komisyonlar yapacakları çalışmaları araştırma, inceleme ve değerlendirme raporlarını kurul gündemine getirmek üzere kurul başkanına sunar.' hükmü gereği faaliyet raporlarının ulaşmadığı anlaşıldığından, raporların Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanarak Kaymakamlığımıza gönderilmesi hususunda komisyonların bilgilendirilmesine,

4 İnsan Hakları Günü (10 Aralık 2014) ve Haftası kapsamında,İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, öğrencilerimiz arasında kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirileceği, İlçe İnsan Hakları Kurul üyelerinin de katılımın sağlanacağı bir programın 10 Aralık 2014 tarihinde belirlenecek bir okulumuzda düzenlenmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı gönderilmesine,

5 Bir sonraki toplantı için hasta hakları ve çocuk hakları konularına değinilebileceği, hasta hakları konusunda bir doktorun, çocuk hakları konusunda ise bir öğretmenin toplantıya davet edilerek ilgili konuların değerlendirilebileceği hususları görüşüldü ve kararlaştırıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda;

 • İlgi Yönetmeliğin Halka ilişkiler ve iletişim başlıklı 10 uncu maddesi (b) bendi hükmü gereği İnsan Hakları Başvuru Kutularının konulacak yerlerin tespiti için İlçemiz Emniyet Müdürlüğüne ve Altıeylül Belediye Başkanlığı binasına konulacak yerin belirlenmesi hususunda yazı yazıldı.

İlçemiz Emniyet Müdürlüğünün 30/09/2014 tarihli ve 6540 sayılı yazısında Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği çevresine konulabileceğinin belirlendiği bildirildi.

 • 30 Eylül 2014 tarihinde İlçemiz Jandarma Karakol Komutanlığı, Balıkesir Üniversitesi Jandarma Karakol Komutanlığı, Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Konakpınar Jandarma Karakol Komutanlığı İlçe İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ziyaret edildi.

 • İnsan Hakları Günü (10 Aralık 2014) ve Haftası kapsamında, İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda öğrencilerimiz arasında kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenerek, Yüzüncü Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda;

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa DEMİRALP tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşması yapıldı.

Kaymakamlığımızca düzenlenen şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimiz aşağıya çıkarılmış olup kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri Rektör Yardımcısı Doc. Dr. Ramazan YAMAN, şiir dalında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri İl Jandarma Komutanı J. Kur.Kdm Alb. Ömer ARIK ve resim dalında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri İlçemiz Kaymakamı Bayram GALE tarafından takdim edildi.

Liseler arası kompozisyon yarışması: 1 inci Elif OĞUZ,

Liseler arası kompozisyon yarışması: 2 nciSultan ÜSTÜNEL,

Liseler arası kompozisyon yarışması: 3üncü Hayriye OĞUZ,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 1 inci Sena YAŞAR,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 2 nciElifsu BAĞBAKAN,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 3 üncü Özüm ÇİLİNGİR,

İlkokullar arası resim yarışması: 1 inci Gül Sevim DEMİR,

İlkokullar arası resim yarışması: 2 nci Simay ALTINTAŞ,

İlkokullar arası resim yarışması: 3 üncü Yağızhan SEZER'dir.

Öğrencilerimiz tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü Kapsamında çeşitli şiirler okundu.

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Yarım Kalmış Hayatlar' Programı sunuldu.

18 Aralık 2014 tarihli Kaymakamlık Makamında yapılacak olan toplantının gündemi belirlendi. Yapılacak olan toplantıda çocuk-hasta hakları konularına değinmek üzere Balıkesir Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü çocuk hakları ve hasta hakları konularına vakıf bir uzman ve bir öğretmenin görevlendirildi.

- İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçemiz Kaymakamı Başkanlığında kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 18/12/2014 tarihinde saat 14:00 da Kaymakamlık Makamında toplandı.

Söz konusu toplantıda;

1- İlçemiz Kaymakamı tarafından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası kapsamında, Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda öğrencilerimiz arasında kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenerek, 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat:10.30'da Yüzüncü Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen program değerlendirildi.

2- 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Yarım Kalmış Hayatlar' Programında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin öğrencilerimiz tarafından (slayt gösterimi, drama, şiir ve türkülerimiz eşliğinde) okunmasının büyük beğeniyle karşılandığı dile getirilmiştir.

3- İlçe İnsan Hakları Kurulumuzun 2014 yılı yıllık faaliyet raporu değerlendirilerek hazırlanan raporun Valiliğimize sunulması,

4- Kaymakamlığımız web sitesinde yer alan İnsan Hakları ile ilgili sayfaya; kurul üyelerimiz listesinin, ilgili mevzuatın, Komisyonlarımız tarafından yapılan ziyaret raporlarının ve 2014 yılı için hazırlanan faaliyet raporlarının eklenmesi,

5- İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanarak kurulumuza sunulan 2014 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları çalışma Raporu değerlendirildi. 2015 yılı içerisinde eğitim ve öğretim kurumları ve hastane ziyaretleri yapılması,

6- Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kaymakamlığımız koordinesinde program hazırlanması hususları görüşülmüş ve kararlaştırılmıştır.

7- Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince görevlendirilen Sosyal Hizmet Uzmanı Tekin AKIN'ın Hasta Hakları ile ilgili sunumunda;

 • Hasta Haklarının sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmaları sebebiyle sahip oldukları, Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, Kanunlar ve diğer mevzuatlar ile teminat altına alınmış olan haklar olduğu,

 • - Sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan; her kademe ve unvandaki (tıbbi ve idari) ilgilileri ve hizmetten faydalanma hakkına haiz olan bütün fertleri kapsadığı,

 • - Hastanın; adalet ve hakkaniyete uygun olarak hizmet alma, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, personeli tanıma ve değiştirme, öncelik sırasının belirlenmesini isteme (yaşlılar, özürlüler, şehir yakınları ve gaziler) tıbbi gereklere uygun teşhis tedavi ve bakım isteme, tıbbi özen gösterilmesi, tedaviyi reddetme ve durdurma (acil müdahaleler dışında), ötenazi yasaktır (ölüme terk etme, fişini çekme), bilgi isteme, mahremiyete saygı gösterilmesi, kayıtları inceleme, tıbbi ve zorunlu haller dışında hastaya uygulanacak müdahalelerde hastanın rızasına başvurulma, güvenliğin sağlanması, insanı değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret, dini vecibeleri yerine getirme, refakatçi bulundurma haklarına sahip olduğu,

 • Hastanın ve hasta yakınlarının, hasta haklarının ihlali halinde ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava haklarının olduğu,

 • - Hasta haklarının fiilen kullanılmasına mani olan veya bu hakları başka şekilde ihlal eden personelin cezai, mali ve inzibati sorumluluklarının tamamı veya bunlardan bir kısmı doğabileceği,

 • - Hasta Haklarının kamu görevlisi tarafından ihlal edilmesi durumunda ihlalin niteliğine göre:

 • İhlalin ceza hukuku alanına girmesi durumunda dosya Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği,
 • 657/125 e göre disiplin cezası uygulanabildiği,
 • İdare aleyhine açılan açılan tazminat davalarından doğan zarar, müsebbibi olan sorumlu personele rücu edildiği,
 • Hastaların uyması gereken kuralların:
  • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket edileceği,
  • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermek durumunda olduğu,
  • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunması gerektiği,
  • Randevu tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi,
  • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermesi,
  • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaması,
  • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurması gerektiği,
  • Hasta ve yakınları tarafından hastane personeli sunulan hizmetler hakkında yapılan başvuruları;
   • Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirip kabul eden,
   • Sorunları öncelikle yerinde çözümlemeye çalışan,
   • Başvuru hakkında gerekli incelemeyi başlatan,
   • Hazırladığı dosyayı Hasta Hakları Kurulu'na sunan,
   • Sonuçlar hakkında tarafları ve üst birimlerini bilgilendiren,
   • Göreviyle ilgili eğitim ve istatistiklerden sorumlu birim olduğu,

 • Hasta İletişim Birimi tarafından hazırlanan dosyaların;
  • Gizliliğe uyarak değerlendirip oy çokluğu ile karara bağlayan ve/veya hasta haklarının geliştirilmesi için yönetime öneriler sunan kurul olduğu,
  • Kurul üyeleri kurumlara göre değişiklik göstermekle birlikte; Kurul Başkanı, Birim Sorumlusu, Sendika Temsilcisi, Genel Meclis Üyesi ve Vatandaş standart üyeler olduğu hususlarına değinilmiştir.

8- İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen Rehber Öğretmen Seda Özge ERKUL'un Çocuk Hakları ile ilgili sunumunda;

- 20 Kasım 1987 tarihinde onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesi olduğu, Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzaladığı, sözleşme yasama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarını kapsadığı, sözleşmenin 18 yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başladığı,

- 2013-2017 Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planına göre;

 • -Ülkemizdeki 0-18 yaş grubu çocuk nüfusu 24 milyon olup ülke nüfusu içindeki çocuk nüfusunun oranı ise % 33,3 olduğu,

 • -15-19 yaş grubundaki genç kızların 210.740'u evli ve evli olanların bu yaş grubundaki kız çocuklara oranı yaklaşık % 7 olduğu,

 • Ulusal Özürlüler Veri Tabanında, Adres ve Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu bilgisi bilinen ve 0-19 yaşları arasında toplam 378.104 engelli birey bulunduğu,

 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılı Nisan ayı verilerine göre çocuk yuvası, çocuk evi, sevgi evi, yetiştirme yurdu gibi 720 kuruluşta toplam 14.008 korunmaya muhtaç çocuğa hizmet verilmektedir. Yine, 2012 Nisan sonu itibarıyla 39 çocuk ve gençlik merkezinde sokakta yaşayan ve çalışan 8.828 çocuğa rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırmaya yönelik hizmet verildiği,

 • Mayıs 2013 tarihi itibariyle ülkemizde bulunan tutuklu çocuk (18 yaşa kadar) sayısı 1354, hükümlü çocuk sayısı ise 429 olup hükümlü ve tutuklu olarak ceza infaz kurumlarında ve eğitim evlerinde bulunan toplam çocuk sayısı ise 1783 olduğu,

 • 2012 yılı istatistikleri uyarınca, adli tıp kurumlarında 2012 yılı içinde muayene edilen cinsel istismar mağduru 18 yaş altı çocuk sayısı yaklaşık 3000'olduğu, yapılan araştırmalar neticesinde 5 yıllık süre içerisinde cinsel saldırı vakaları arasında ensest oranı % 7,3 bulunmuş olduğu, bu tespit doğrultusunda 2012 yılı ensest vaka sayısının 300-350 olduğu tahmin edildiği,

 • İstismar mağduru (bilhassa cinsel) çocukların, kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıkları travmaları en aza indirgeyebilmek için sonrasında izleme ve uzun süreli rehabilitasyon hizmeti sağlanması gerektiği,

 • 2012 TÜİK verilerine göre 6-17 yaş grubunda 15 milyon 247 bin çocuğun %5,9'u (893 bin çocuk) çalışma hayatında bulunmaktadır. Çalışan çocukların % 49,83'ü bir okula devam ederken, % 50,17'si öğrenimine devam ettiği,

 • 12-17 yaş arası medya ile ilgili 1792 çocuk ile yapılmış bir araştırmada televizyonda cinsel içerikli programların çocukların cinsel rollerini etkilediği ve saldırgan davranışlar göstermesine yol açtığı,

 • - Çocuğun doğduğu andan itibaren hak sahibi bir birey olarak kabul edilmesi, bir kimlik sahibi olması, vatandaşlık hizmetlerinden faydalanması, ailede ve diğer sosyal ortamlarda görüşlerinin dikkate alınması, kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmesi ve kendini geliştirebilmesi için sosyal ağlara katılımının ve bilgiye ulaşımının mümkün kılınması çocuğun temel katılım hakları arasında sayılabildiği, aynı zamanda çocuğun katılım hakkı kavramı, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 'de geçen temel haklar arasında olduğu,

- Çocukların sağlıklı sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik dinlenme, eğlenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri hususlarına değinilmiştir.

9- İlçemiz Kaymakamı tarafından toplumdaki sorunların temel nedeninin iletişim eksikliği olduğu, iletişimin gerçekleşmesinde en temel eylemin empati kurmak olduğu, bu bağlamda empatik iletişimin gerçekleşmesinde öncelikle karşımızdaki kişinin bizden farklı değer yargıları ve inançları olduğunu bilmek ve bunu kabul ederek iletişimde bulunduğumuz kişinin haklı/haksız, iyi/kötü biçiminde yargılanmaması, sadece onun durumunun anlaşılabilmesi için çaba gösterirse sorunların bu şekilde yaklaşımda çözüme ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

10- Gündem maddelerinin görüşülmesi sonucunda iyi dilek ve temennilerle toplantı maddeleri karara bağlanmıştır.